RICON MMC-Neft terminalı
Rezervuarlar
Neft terminalı

Dübəndi

Neft terminalı

Neft terminalı

Dübəndi neft terminalı Socar Neft Kəmərləri İdarəsinin vahid strukturlarından biridir. Terminal neft yataqlarından hasil olan nefti emal edir və onu qablaşdıraraq neft emalı zavodlarına , habelə şimal istiqamətində nəql edir. Dübəndi neft terminalının inşası zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunmuşdur. Bütün beynəlxalq standartlara cavab verir.

Neft terminalı