RICON MMC-"Təmiz Şəhər" Balaxanı
Rezervuarlar
"Təmiz Şəhər" Balaxanı

Rezervuarlar

"Təmiz şəhər" Balaxanı

Sifarişçi: "Təmiz Şəhər" ASC

Layihənin yeri: Azərbaycan, Bakı şəhəri

İşlərin növü: ümumi həcmi 1300 m3 olan 4 ədəd rezervuarın hazırlanması və quraşdırılması

Başlama tarixi: 2013

Layihənin müddəti: 2 ay

İşin həcmi: 110 ton

"Təmiz Şəhər" Balaxanı

"Təmiz Şəhər" Balaxanı