“RİCON”

Bununla yanaşı, ölkəmizin davamlı inkişafını və müasirliyini nəzərə alaraq yeni texnologiyaların standartlarına uyğun, təcrübəsini genişləndirən və bir çox mütəxəssis yetişdirən bir müəssisədir. “RİCON” MMC Alman Beynəlxalq sertifikat şirkəti TUVNORD-un auditindən uğurla keçərək sertifikatlar əldə etmişdir: İSO 9001: 2015, İSO 14001: 2015 İSO 45001: 2018

Xidmətlərimiz:

İnşaat

sənaye və mülki tikinti işləri

Metal-konstruksiya

istehsalı və quraşdırması

Rezervuarların quraşdırılması və izolyasiyası

istənilən həcmdə yağ, mazut, yanacaq, sement və su çənlərinin, anbarların hazırlanması və quraşdırılması

Meliorasiya işləri

boru kəmərlərinin quraşdırılması, hidrotexniki qurğuların quraşdırılması və təmiri, kollektor-dren şəbəkələrin lildən təmizlənməsi, kanalların beton üzlüyə alınması və torpaq işləri

Neft və qaz

emal sahəsində nasos stansiyalarının, qazanxanaların və boru kəmərlərinin quraşdırılması

Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması

mühəndis-texniki qurğularının, rabitə və ektrik şəbəkələrin tikintisi

İstixanalar

müasir tipli istixanaların quraşdırılması

Abadlıq

yaşıllaşdırma və abadlıq-quruculuq işləri

Ağır texnika

DƏYƏRLƏRİMİZ

MÜŞTƏRİ

MƏMNUNİYYƏTİ

ETİBARLILIQ

ÇEVİK VƏ

YERİNDƏ XİDMƏT

XİDMƏT

ÇEŞİDLİLİYİ

ƏMƏKDAŞLARIMIZ