TAMAMLADIĞIMIZ

LAYİHƏLƏR

Bitum rezervuarı

Qaradağ neft terminalı

"Təmiz Şəhər" Balaxanı

Azərsun Sənaye Parkı yağ fabriki

Goranboy “Gips zavodu”

Bakı, Səngəçal Neft Terminalı