İnşaat

Sənaye, mülki habelə ictimai obyektlərin müasir standartlara uyğun olaraq inşa edilməsi, yenidənqurma və bərpa işlərinin aparılması, Ricon MMC...

Daha ətraflı
İnşaat
Metal konstruksiya

Metal konstruksiyaları daha çox polad məhsullardan istifadə edərək hazırlayırıq və bu daha uzunömürlü olmasına gətirib çıxardır. Həmçinin gələcəkdə...

Daha ətraflı
Metal konstruksiya
Yanacaq çənlərin hazırlanması və quraşdırılması

Ricon MMC bu sahə üzrə müəyyən olunmuş standartlar çərçivəsində ən son təlabatlara uyğun olaraq işlər aparır. İstənilən həcmdə neft,mazut, yanacaq və...

Daha ətraflı
Yanacaq çənlərin hazırlanması və quraşdırılması
Meliorasiya işləri

Meliorasiya - torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqromeşəmeliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı...

Daha ətraflı
Meliorasiya işləri
Neft-qaz

Neft-qaz emalı sahəsində Ricon MMC 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Göstərdiyi yüksək keyfiyyətli xidmət sayəsində Azərbaycan və dünya...

Daha ətraflı
Neft-qaz
Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması

Kommunikasiya və şəbəkələrin qurulması işlərinin müasir tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilməsi. Şirkətimiz sizə bu işin mükəmməl dərəcədə...

Daha ətraflı
Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması
İstixanalar

İstixana - Ricon MMC 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda bu sahə üzrə də fəaliyyət göstərir. Ən son standartların tələblərinə uygun avtomatlaşdırılmış...

Daha ətraflı
İstixanalar
Abadlıq

Ricon MMC 10 ildən çox müddətdir ki, yaşıllaşdırma və abadlıq işlərinin aparılması ilə yaxın məşğul olur....

Daha ətraflı
Abadlıq
Ağır texnika

Vaxt ötdükcə şəhərsalma mədəniyyəti dahada çoxalır. İnşaat sektorunun böyüməsi isə bəzi ehtiyaclarının çoxalmasına səbəb olur ki, bunlardan biri...

Daha ətraflı
Ağır texnika