COMPLETED

PROJECTS

Dəniz neft terminalı

Yanacaq çənləri arası boru xətlərin hazırlanması

Azərneft yağ Neft Emalı Zavodu