COMPLETED

PROJECTS

Su rezervuarı

Təmiz şəhər Balaxanı

Garadagh oil terminal

Konserv zavodu

Azərsun Sənaye Parkı yağ fabriki

Bitumen tank