Rezervuarlar
Neft terminalı

Neft terminalı

Bakı Neft terminalı

Sifarişçi: Azərtrans LTD

İcraçı: Ricon MMC

Layihənin yeri: Azərbaycan, Bakı, Dəniz neft terminalı

İşlərin növü: ümumi həcmi 50 000 m3 olan 7 ədəd yanacaq çəninin quraşdırılması

Başlama tarixi: 2003

Layihənin müddəti: 4 ay

İş həcmi: 1 200 ton

Neft terminalı

Dübəndi neft terminalı Socar Neft Kəmərləri İdarəsinin vahid strukturlarından biridir. Terminal neft yataqlarından hasil olan nefti emal edir və onu qablaşdıraraq neft emalı zavodlarına , habelə şimal istiqamətində nəql edir. Dübəndi neft terminalının inşası zamanı müasir texnologiyalardan istifadə olunmuşdur. Bütün beynəlxalq standartlara cavab verir.

 

Neft terminalı
Bakı Neft terminalı