Meliorasiya
Goranboy rayon ərazisində Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi

Goranboy rayonu

Su istismar borusu

Sifarişçi: Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

İcraçı: Ricon MMC

Layihənin yeri: Azərbaycan, Goranboy

İşlərin növü: Beton üzlüklə üzlənməsi, hidrotexniki qurğuların tikintisi və lildən təmizlənməsi işləri

Başlama tarixi: 2014

Layihənin müddəti: 7 ay

İşin həcmi: 12 000 m. beton üzlüklə üzlənməsi 150 000 m3 lildən təmizlənmə 200 əd. hidrotexniki qurğunun tikintisi 

Goranboy rayon ərazisində Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi

Goranboy rayonunda istifadəyə verilmiş su kanalı, Ricon MMC tərəfindən planlaşdırılmış və həyata keçirilmişdir. Müasir texnologiyalardan istifadə, habelə bütün beynəlxalq standartlara cavab verir. Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi.

Goranboy rayon ərazisində Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi
Goranboy rayon ərazisində Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi