Meliorasiya
İmişli və Beyləqan r. ərazilərində torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi

Beyləqan

Su istismar borusu

Sifarişçi: Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC

İcrarçı: Ricon MMC

Layihənin yeri: Azərbaycan, İmişli və Beyləqan

İşlərin növü: Beton üzlüklə üzlənməsi, hidrotexniki qurğuların tikintisi və lildən təmizlənməsi işləri

Başlama tarixi: 2008

Layihənin müddəti: 18 ay

İşin həcmi: 1 250 m. beton üzlüklə üzlənməsi 650 000 m3 lildən təmizlənmə 255 əd.hidrotexniki qurğunun tikintisi

İmişli və Beyləqan r. ərazilərində torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi

Torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanallarının lildən təmizlənməsi).

İmişli və Beyləqan r. ərazilərində torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi
İmişli və Beyləqan r. ərazilərində torpaq kanallarının betonlanması və hidrotexniki qurğuların tikintisi (drenaj kanalların) lildən təmizlənməsi