Bayır-Mühəndis
İstilik xətlərinin çəkilməsi

Bayır mühəndisliyi

İstilik xətlərinin çəkilməsi

Sifarişçi: Varnet Glasshouse Systems

İcraçı: Ricon MMC

Layihənin yeri: Azərbaycan, Bakı, Yeni Yaşma kəndi

İşlərin növü: 20 hektar olan istixana kompleksindəmetal borulardan yeraltı və yerüstü istilik xətlərinin çəkilməsi

Başlama tarixi: 2017

İcra müddəti: 5 ay

İşin həcmi: 1450 ton metal boru

İstilik xətlərinin çəkilməsi

İstilik xətlərinin çəkilməsi
İstilik xətlərinin çəkilməsi